Pielgrzymka do Krakowa-Łagiewnik

 

2013-08-12/13

Pielgrzymka z parafii parafii Podwyższenia Krzyża Św. w Brzegu

2013-08-12/13

Pielgrzymka z parafii parafii Podwyższenia Krzyża Św. w Brzegu

2013-08-12/13

Pielgrzymka z parafii parafii Podwyższenia Krzyża Św. w Brzegu

2013-08-12/13

Pielgrzymka z parafii parafii Podwyższenia Krzyża Św. w Brzegu

2013-08-12/13

Pielgrzymka z parafii parafii Podwyższenia Krzyża Św. w Brzegu

2013-08-12/13

Pielgrzymka z parafii parafii Podwyższenia Krzyża Św. w Brzegu

2013-08-12/13

Pielgrzymka z parafii parafii Podwyższenia Krzyża Św. w Brzegu

2013-08-12/13

Pielgrzymka z parafii parafii Podwyższenia Krzyża Św. w Brzegu

2013-08-12/13

Pielgrzymka z parafii parafii Podwyższenia Krzyża Św. w Brzegu

2013-08-12/13

Pielgrzymka z parafii parafii Podwyższenia Krzyża Św. w Brzegu

2013-08-12/13

Pielgrzymka z parafii parafii Podwyższenia Krzyża Św. w Brzegu

2013-08-12/13

Pielgrzymka z parafii parafii Podwyższenia Krzyża Św. w Brzegu