Akcja Katolicka Archidiecezji Wrocławskiej - aktualnoci

KOMUNIKATY

 

| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2011 | 2010 |

Życzenia świąteczne 2012Zaproszenie na bal sylwestrowyZaproszenie na projekcję filmuZaproszenie na uroczystość Chrystusa KrólaProgram uroczystość Chrystusa KrólaSpotkanie z autorem filmu 'Świat Oli'VII Zlot rowerzystówMarsz przeciwko złym praktykom politycznym


2012-08-03Propozycja formacyjna dla młodzieży

„Piękny jest Bóg – zamyślenia o bł. Karolinie”

W odpowiedzi na potrzebę pogłębiania rozumienia Karoliny oraz przesłania płynącego z Jej życia została wydana z okazji jubileuszu 25-lecia beatyfikacji płyta CD z konferencjami, które zostały wygłoszone przez asystenta generalnego KSM ks. Zbigniewa Kucharskiego w Sanktuarium w Zabawie.

Prezentowane konferencje są pomocnym materiałem do prowadzenia katechez i spotkań formacyjnych z młodzieżą oraz indywidualnych rekolekcji dla pragnących pogłębić swoje życie duchowe w oparciu o przesłanie płynące z życia bł. Karoliny.

Z początkiem roku szkolnego na stronach sanktuarium bł. Karoliny będzie można pobrać specjalnie przygotowane konspekty katechez z wykorzystaniem tych konferencji, które będą pomocą do prowadzenia spotkań grup parafialnych.

2012-04-23Zaproszenie na pielgrzymki Akcji Katolickiej

Zarząd Archidiecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej zwraca się do Asystentów i władz POAK oraz wszystkich członków i sympatyków stowarzyszenia z serdeczną prośbą o jak najliczniejszy udział w Pielgrzymkach Akcji Katolickiej w dniach:

  1. 02 czerwca 2012 r. - XII Archidiecezjalna Pielgrzymka do Sanktuarium NMP Matki Nowej Ewangelizacji w Sobótce.

  2. 16 czerwca 2012 r. - XVII Ogólnopolska Pielgrzymka Akcji Katolickiej na Jasną Górę.

Ponieważ pragniemy zamówić autokary, prosimy o zgłaszanie uczestników, w terminie do 13 maja 2012r., tel.: 695362159 (Pan Andrzej Wrona) , lub email: kazgen@interia.pl. Pragniemy podkreślić, że udział w Pielgrzymkach jest świadectwem naszej wiary i wyrazem aktualnej żywotności naszego stowarzyszenia. Nieobecność, to brak identyfikacji z Akcją Katolicką.

Szczegółowe programy Pielgrzymek zostaną rozesłane w zaproszeniach. Program tradycyjnej Pielgrzymki do Sobótki pragniemy poszerzyć o spotkanie integracyjne członków i ich rodzin w formie radosnego pikniku przy ognisku.

2012-02-13Zaproszenie na Dzień skupienia

W sobotę 17 marca 2012 r. zapraszamy na Wielkopostny Dzień Skupienia w Parafii p.w. św. Bonifacego we Wrocławiu, pl. Staszica 4.

Zaproszenie

2012-01-14Apel Akcji Katolickiej o modlitwę w intencji Ojczyzny

Z dużym niepokojem patrzymy na to, co dzieje się w naszej Ojczyźnie. Bolejemy nad pogłębiającą się agresją w życiu publicznym, nad brakiem zgody i jedności wśród ludzi sprawujących władzę, a także nad egoizmem niektórych z nich, co przejawia się w koncentrowaniu uwagi na własnych ambicjach oraz interesach partykularnych, kosztem dobra wspólnego.

Różne środowiska w Polsce, świadome powagi sytuacji i ogromu zagrożeń oraz zatroskane o dobro Ojczyzny, podejmują modlitwę w jej intencji. Do tej modlitwy pragnie włączyć się także Akcja Katolicka. Zwracamy się więc do jej Członków z gorącą prośbą o podjęcie tego modlitewnego wołania, upraszając u Boga dar odpowiedzialności dla rządzących krajem oraz zgodę w społeczeństwie i odrodzenie duchowe Polaków.

Odmawiajmy w tych intencjach jeden dziesiątek różańca – każdego dnia, w Wielkim Poście.

Niech modlitwa Akcji Katolickiej stanie się źródłem łask od Boga i Jego błogosławieństwa dla naszej Ojczyzny.

Halina Szydełko

Prezes Zarządu KIAK

2012-01-14Akcja w Akcji "Zbieramy podpisy"

Zgodnie z podjętą decyzją przez Zarząd Akcji Katolickiej Archidiecezji Wrocławskiej w dniu 05.01.2012r, członkowie i sympatycy POAK zbierają w swoich parafiach podpisy pod wnioskami:

  1. do Krajowej Rady Rradiofonii i Telewizji o przyznanie koncesji na naziemne nadawanie cyfrowe dla Telewizji Trwam.
  2. o poddanie pod referendum ogólnokrajowe sprawy dotyczącej powszechnego wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn,

Serdecznie zapraszamy wszystkich, którym jest droga wolność w naszej Ojczyźnie oraz poszanowanie prawa swobodnego wypowiadania się w ważnych kwestiach społecznych, do włączenia się w akcję zbierania podpisów pod ww. wnioskami.

Eugeniusz Kaźmierczak

Prezes Zarządu AIAK AWr