Akcja Katolicka Archidiecezji Wrocławskiej - aktualnoci

KOMUNIKATY

 

| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |

2015-12-21

Zyczenia

2015-12-01

2015-11-27

2015-11-25

2015-11-20

2015-11-19

2015-11-14


Program

2015-11-14

2015-10-24

Akcja Katolicka Archidiecezji Wrocławskiej z radością podejmuje zachętę Ks. Abp. Józefa Kupnego do włączenia się w modlitewną Krucjatę Różańcową za Ojczyznę.

2015-10-08

2015-09-20

2015-09-15Do Krakowa przyjadą delegaci Akcji Katolickiej z całej Polski

W dniach 17-20 września br., w Krakowie, odbędzie się II Krajowy Kongres Akcji Katolickiej, nad którym patronat honorowy objęli: J.E. Abp Celestino Migliore - Nuncjusz Apostolski w Polsce, J.E. Abp Stanisław Gądecki - Metropolita Poznański i Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, J.E. Abp Wojciech Polak - Metropolita Gnieźnieński i Prymas Polski, J.Em. Kard. Stanisław Dziwisz - Metropolita Krakowski oraz J.Em. Kard. Kazimierz Nycz - Metropolita Warszawski.

W kongresie udział weźmie ponad 700 delegatów z całej Polski. przybędą również delegacje Międzynarodowego Forum Akcji Katolickiej, Instytutu Polskiego Akcji Katolickiej w Wielkiej Brytanii oraz szefów organizacji ze Lwowa i Rumunii. Szczegółowe informacje w załączonym programie. Zapraszamy w imieniu Prezes Zarządu Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej Haliny Szydelko.

W Kongresie uczestniczyć będzie 9-o osobowa delegacja Akcji Katolickiej Archidiecezji Wrocławskiej (z Wrocławia, Oleśnicy, Jelcza i Góry Śl.) W niedzielę 20.09., na zakończenie Kongresu przyjadą delegacje POAK z Wrocławia, Oleśnicy, Jelcza, Wołowa, Namysłowa, ok 40 osób.

Program kongresu

Program Strona 1

Program Strona 2

2015-09-06

2015-09-02


2015-08-24II Ogólnopolski Kongres Akcji Katolickiej w Krakowie w dniach 17 - 20 września 2015 r.

Rozwój Akcji Katolickiej obecnie jest w dużym stopniu utrudniany przez ataki zewnętrzne i medialne propagujące natarczywie kulturę, a właściwie antykulturę zachodnią, globalną. Akcja Katolicka nie dysponuje adekwatnymi środkami, zwłaszcza finansowymi i dlatego nie stanowi, jak na razie, odpowiedniej przeciwwagi… Całą nadzieję pokłada w Bogu… liczy na Jego pomoc realizując co się da: formuje swoich członków, organizuje spotkania mniejsze i większe, rozwija ruch pielgrzymkowy, konkursy, wystawy, przeglądy pieśni patriotycznych, przygotowuje II Kongres Akcji Katolickiej w Krakowie w 17 – 20 września 2015 r. Dba o utrzymywanie struktur i liczy na większe przebudzenie tak duchowe, jak i społeczno – gospodarcze, kulturalne zdobywanie współczesnych areopagów.

I Kongres w Poznaniu robił wrażenie początku rozwoju Akcji Katolickiej w Polsce, a paradoksalnie wydaje się, że był na szczycie jej rozwoju pod pewnymi względami; liczebność członków spadła z ok. 35 tys. do ok. 22 tys. obecnie… Wiele POAK wypaliło się i zaniechało bądź ograniczyło swoją działalność. Dla przeciwwagi trzeba zauważyć wiele rozwijających się dobrych inicjatyw tak w działalności wewnątrz krajowej, jak również w rozwijających się kontaktach i współpracach zagranicznych. Włączyła się do współpracy z międzynarodową organizacją Akcji Katolickiej FIAC. Jednak w porównaniu z liczebnością i efektami działalności przedwojennej, Akcja Katolicka wciąż nie stała się masową organizacją świeckich katolików w Kościele. Przyczyn tego zjawiska jest zapewne wiele.

W Kościele dzisiejszym istnieje i rozwija się wiele grup i ruchów działających w warunkach bardziej swobodnych, mniej formalnych niż Akcja Katolicka – nie trzeba płacić składek i ściśle przestrzegać zobowiązań statutowych. Spustoszenie w umysłach ludzi uczynił okres komunistyczny, a dziś też obserwujemy skutki oddziaływania środków przekazu informacji będących w rękach mniejszości ale dysponujących dużymi środkami finansowymi i powiązanymi w różny sposób z panującymi władzami w kraju, w Europie i świecie, mającymi mentalność odbiegającą od zasad Kościoła, a często wrogą Kościołowi i jego nauczaniu. Czas obecny obfituje w bardziej lub mniej brutalną walkę z wierzącymi, w szczególności katolikami. Bardzo niebezpieczne stają się metody walki misternie przemyślane i przemycane przez środki masowego przekazu i często narzucane przez władze lokalne i zagraniczne – nierzadko będące pod wpływem silnie oddziałujących zorganizowanych sił zwalczających wiarę.

Potraktujmy kolejny II-i Ogólnopolski Kongres Akcji Katolickiej jako nowy impuls dla rozwoju tego pożytecznego i bardzo potrzebnego stowarzyszenia w dzisiejszych czasach pomagających rozwojowi Kościoła i obrony przed atakami różnych wrogów i tzw. samozwańczo „postępowych kierunków” rozwoju ludzkości – bez zwracania uwagi na Boga lub wykluczających Jego istnienie.

Jan Wilk – prezes Zarządu DIAK Kraków

Prezes AK w Polsce Pani Halina Szydełko napisała: „Ufam, że Kongres umocni nas w prawdzie, napełni wiedzą, a także doda sił i odwagi do dalszego działania. Mam nadzieję, że wezmą w nim udział przedstawiciele Akcji Katolickiej z całego kraju.

W nawiązaniu do tego zaproszenia Pani Prezes, proszę by wszyscy członkowie i sympatycy Akcji Katolickiej Archidiecezji Wrocławskiej, którzy pragną uczestniczyć w autokarowej pielgrzymce, z Wrocławia do Krakowa, na zakończenie Kongresu w niedzielę 20 września br., zgłosili swój udział do dnia 31.08.br., u Pana Dominika Gawrona Prezesa POAK przy Parafii p.w. Opatrzności Bożej, email: dominik.g.k.gawron@gmail.com. Przewidywany wyjazd z Wrocławia ok. godz.6.00, koszt uzależniony od ilości uczestników i wyboru autokaru. Szczegóły podamy w terminie późniejszym, po napływie zgłoszeń.


Program Kongresu

2015-06-12

2015-04-03

2015-03-19

2015-02-21

Zaproszenie

2015-02-21

Jak wiadomo Sejm uchwalił ustawę o ratyfikacji tzw. konwencji przemocowej. Głosowało 437 posłów. Za ratyfikacją było 254 parlamentarzystów, przeciw 175 posłów, 8 wstrzymało się od głosu. Kilkunastu posłów było nieobecnych.

Oczywiście nie ma co liczyć na to, żeby Senat w obecnym składzie odrzucił tę ustawę.

Nie wiemy jeszcze jak zachowa się aktualny Prezydent RP. Prezes Zarządu KIAK Halina Szydełko wystosuje list do Bronisława Komorowskiego z wnioskiem o nie podpisywanie tego dokumentu. Akcja Katolicka uważa, że niezgodnościami ustawy z Konstytucją RP powinien zająć się Trybunał Konstytucyjny.

Poniżej znajdziecie Państwo wykaz przedstawiający wynik głosowania.

wykaz głosowania

(źródło: http://ak.org.pl)

2015-02-09

Zaproszenie


Program