Akcja Katolicka Archidiecezji Wrocławskiej - wydarzenia

WYDARZENIA

 

| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |

2016-12-10Adwentowo - Bożonarodzeniowy Dzień Skupienia Akcji Katolickiej Archidiecezji Wrocławskiej 2016r.

Zarząd Archidiecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej, prezesi Parafialnych Oddziałów wraz z Asystentem Kościelnym ks. Łukaszem Piłatem, 10 grudnia 2016r. wzięli udział w Dniu Skupienia Akcji Katolickiej Archidiecezji Wrocławskiej. Spotkanie odbyło się w Centrum Rechabilitacji i Neuropsychiatrii „Celestyn”, siedzibie Stowarzyszenia Świętego Celestyna w Mikoszowie k/Strzelina.

2016-11-13/20Świętowanie AK

Zgodnie z komunikatem Wydziału duszpasterskiego Kurii Metropolitalnej Wrocławskiej dotyczącym uroczystości zakończenia Roku Bożego Miłosierdzia oraz zaproszeniem Zarządu DIAK AWr, w niedzielę 13 listopada 2016r., w Katedrze Wrocławskiej, w Godzinie Miłosierdzia, o godz. 15.00, przedstawiciele Akcji Katolickiej wraz z Asystentem Diecezjalnym ks. Łukaszem Piłatem oraz pocztami sztandarowymi, uczestniczyli w odprawionej po zamknięciu Bramy Miłosierdzia w Katedrze Wrocławskiej, Uroczystej Mszy św. koncelebrowanej pod przewodnictwem Ks. Abp. Józefa Kupnego.

2016-10-16Św. Jadwiga nauczycielką miłosierdzia

W niedzielę, 16.10.2016r. odbyły się centralne uroczystości odpustowe św. Jadwigi w Trzebnicy. Uroczystości odpustowe rozpoczęły się już 14. października i przeżywane były pod hasłem: „Św. Jadwiga nauczycielką miłosierdzia”. W uroczystej Mszy św. wzięli udział biskupi wrocławscy z ks. Abp. Józefem Kupnym i kard. Henrykiem Gulbinowiczem na czele, matki generalne zgromadzeń sióstr jadwiżanek i boromeuszek, prowincjał salwatorianów Piotr Filas, wojewoda dolnośląski Paweł Hreniak, władze lokalne z burmistrzem Markiem Długozimą, członkowie Akcji Katolickiej oraz liczni wierni z archidiecezji wrocławskiej i sąsiednich.

2016-09-28Koronka do Bożego Miłosierdzia

W IX rocznicę beatyfikacji bł. ks. Michała Sopoćki 28 września 2016r. o godz.15:00 na ulicach ponad 150 miast w Polsce i innych krajach świata, także we Wrocławiu, jako 138 zgłoszone miasto w Polsce, w 10 miejscach oraz w kilku miastach Dolnego Śląska, odbyło się wspólne odmawianie Koronki do Bożego Miłosierdzia w intencjach: o pokój na świecie, za prześladowanych  chrześcijan  i ich prześladowców,  za kapłanów, zwłaszcza o dobrych spowiedników, o miłosierdzie Boże dla grzeszników i błogosławieństwo dla rządzących w naszej Ojczyźnie.

2016-09-17/18Pielgrzymka Ludzi Pracy

W dniach 17-18 września odbyła się 34 Pielgrzymka Ludzi Pracy na Jasną Górę, którą zainicjował bł. ks. Jerzy Popiełuszko. Hasłem pielgrzymki było ,,Miłosierdzie przychodzi przez Maryję” . Wśród licznych pielgrzymów byli członkowie Akcji Katolickiej z Oleśnicy i Wrocławia i innych miast , którzy wysłuchali koncertu pamięci o ks. ROMANE KOTLARZU Męczenniku Radomskiego Czerwca 76.

2016-08-31Sierpień 2016 - Oddział Brzeg

Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy parafii Podwyższenia Krzyża Św. w Brzegu zorganizował w miesiącu sierpniu dwie pielgrzymki, w których brali udział jego Członkowie i Sympatycy.

Pierwsza pielgrzymka udała się w dniu 3.08.br do Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie, niedaleko Kamiennej Góry. Uczestnicy pielgrzymki wzięli udział w Mszy Św. w Bazylice Wniebowzięcia koncelebrowanej przez naszego Parafialnego Asystenta ks. proboszcza Bolesława Robaczka wraz z Kustoszem Sanktuarium, a odprawionej w intencji AK. Po mszy uczestnicy otrzymali specjalne błogosławieństwo Boże z rąk Kustosza Sanktuarium o nieustającą opiekę Łaskawej Pani. Po uroczystościach religijnych zwiedziliśmy z przewodnikiem bazylikę, kościół św. Józefa oraz mauzoleum Piastów, stanowiące perły sztuki barokowej. W ich wnętrzach podziwialiśmy unikalne dzieła czeskich i niemieckich mistrzów rzeźby i malarstwa.

2016-08-20Pielgrzymkowy Dzień Skupienia Akcji Katolickiej Archidiecezji Wrocławskiej

W sobotę, 20 sierpnia 2016r, grupa 52 pielgrzymów członków Akcji Katolickiej z parafii z Bierutowa, Oleśnicy i Wrocławia, udała się autokarem do Sanktuarium NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II w Toruniu. Inicjatorem tej pielgrzymki, która miała charakter Archidiecezjalnego Dnia Skupienia Akcji Katolickiej Archidiecezji Wrocławskiej, był Pan Roman Faryś - Prezes Zarządu POAK przy Parafii p.w. NMP Matki Miłosierdzia w Oleśnicy. W czasie przejazdu do Torunia, modlono się i śpiewano pieśni, korzystając z pięknych śpiewników pielgrzymkowych zakupionych przez organizatorów pielgrzymki. Po przybyciu do Torunia, pielgrzymi uczestniczyli w Sanktuarium w uroczystej Mszy św. koncelebrowanej pod przewodnictwem ks. Łukasza Piłata Diecezjalnego Asystenta Kościelnego Akcji Katolickiej. Pielgrzymi przygotowali czytania liturgiczne i modlitwę wiernych oraz dwa poczty sztandarowe.

2016-06-18Polska bastionem normalności - Akcja Katolicka w Częstochowie

Akcja Katolicka nie tylko świętowała na swojej dorocznej pielgrzymce w Częstochowie 18 czerwca br., ale dzień wcześniej, w auli Tygodnika Niedziela, odbyła się konferencja z udziałem Zarządu i przedstawicieli AK z całego kraju.

Uczestnicy spotkania usłyszeli kilka referatów a na koniec sami zabrali głos.

Ksiądz prof. dr hab. Marek Łuczak z Niedzieli mówił, że obecnie mamy do czynienia z próbą redefinicją fundamentów wiary. Stawia się Kościół w sytuacji antagonistycznej w stosunku do ludzi niewierzących. Atakuje się religię w szkole, próbuje zepchnąć Kościół na margines.

2016-06-04Studium Społeczne pod patronatem Jego Ekscelencji Abp. Józefa Kupnego

W sobotę, 4 czerwca br., po Mszy św. w Kościele p.w. Piotra i Pawła, uczestnicy I edycji Studium społecznego zorganizowanego w ramach Obserwatorium Społecznego powołanego przez księdza arcybiskupa Józefa Kupnego, odebrali certyfikaty uczestnictwa w roku akademickim 2015/2016 w cyklu wykładów o charakterze edukacyjno-formacyjnym z zakresu katolickiej nauki społecznej.

Ks. Marian Biskup, dyrektor Wydziału Duszpasterskiego Kurii Metropolitalnej Wrocławskiej, podkreślił, że …”przekazywana wiedza w całorocznym cyklu wykładów, to tylko niewielki fragment całej dziedziny jaką jest KNS. Zachęcał też do kontynuowania poszerzania swojej wiedzy osobiście. - To wszystko po to, byśmy w życiu społecznym jako katolicy mięli pod nogami mocny fundament. Wiemy jakimi zasadami kieruje się aktualnie życie społeczne i jak daleko odbiegają one od podstawowych wartości, jak mało szanowany jest człowiek. A KNS przypomina podstawą prawdę: człowiek z człowiekiem dla człowiekiem, ale ze źródła jakim jest Bóg”. Życzył też, by uczestnicy "Studium społecznego" potrafili zdobytą wiedzę wykorzystać w codzienności.

2016-05-30Ostatnie pożegnanie ś.p. Władysława Iwana

„Nikt nie jest samotną wyspą; każdy stanowi ułamek kontynentu, część lądu. ...

Śmierć każdego człowieka umniejsza mnie, albowiem jestem zespolony z ludzkością.

Przeto nigdy nie pytaj, komu bije dzwon; bije on Tobie”. ...,

John Done

**** bije każdemu z nas - dzwon solidarności, dzwon życzliwej pamięci

i wdzięczności, dzwon Wiary, Miłości i Nadziei ... na zmartwychwstanie

i radosne spotkanie w Domu Ojca !!!

Kochany śp. Władysławie, wzorowy Mężu i Ojcze Rodziny, wielki Patrioto Polski, wierny członku Akcji Katolickiej, działaczu Solidarności, twórczy inżynierze mechaniku, społeczniku, gorliwy katoliku, niezapomniany Przyjacielu.

2016-05-15Akcja Katolicka z Ludźmi Pracy

Na zaproszenie ks. Abp. Józefa Kupnego Metropolity Wrocławskiego oraz Przewodniczącego Zarządu Regionu Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność” Kazimierza Kimso, w I Pielgrzymce Ludzi Pracy Archidiecezji Wrocławskiej do Henrykowa, która odbyła się w święto Zesłania Ducha Świętego 15 maja 2016r., wśród ponad tysiąca pielgrzymów, głownie z organizacji zakładowych NSZZ „Solidarność”, wzięli też udział członkowie i sympatycy Akcji Katolickiej z parafii wrocławskich, Lutyni i Nowolesia.

2016-05-07Wybory władz DIAK

W sobotę, 7 maja 2016r., w Parafii p.w. Opatrzności Bożej we Wrocławiu – Nowym Dworze, dzięki życzliwemu wsparciu i gościnności Ks. Proboszcza Krzysztofa Hajduna, odbyło się zebranie sprawozdawczo – wyborcze Rady DIAK AWr. Przed rozpoczęciem obrad, członkowie Rady i delegaci POAK uczestniczyli w kościele we Mszy św. koncelebrowanej przez ks. Proboszcza i ks. Łukasza Piłata, który jako nowy Diecezjalny Asystent Kościelny Akcji Katolickiej, wygłosił okolicznościową homilię.

Po Mszy św., w sali parafialnej przygotowanej staraniem ks. Proboszcza i miejscowego POAK, odbyło się Zebranie Rady, w którym wzięło udział 20 członków – prezesów Zarządu POAK i osób mianowanych przez Ks. Abp. Józefa Kupnego. Rada, przyjęła sprawozdania Zarządu DIAK i Komisji Rewizyjnej za rok 2015 i udzieliła absolutorium Zarządowi DIAK AWr IV kadencji, wybrała trzech kandydatów na prezesa Zarządu DIAK, czterech członków Zarządu i 5-o osobową Komisję Rewizyjną, na kolejną V kadencję. Wybrano też delegata do Rady KIAK.

2016-04-27Zebranie pod '4'

W dniu 27.04.2016r. w Biurze Akcji Katolickiej pod ”4” odbyło się Zebranie Zarządu i Komisji Rewizyjnej DIAK AWr, poszerzone o zaproszonych członków Akcji Katolickiej – kandydatów do władz statutowych. W zebraniu uczestniczył nowy Asystent Kościelny DIAK ks. Łukasz Piłat.

Głównym punktem zebrania było omówienie przygotowań do Zebrania sprawozdawczo-wyborczego Rady DIAK, które odbędzie się w dniu 7 maja br. w Parafii p.w. Opatrzności Bożej we Wrocławiu – Nowym Dworze. Prezes Zarządu powitał zebranych, przedstawił nowego Asystenta Kościelnego ks. Łukasza Piłata, po czym pozostali uczestnicy przedstawili się sami w celu lepszego poznania się. Ks. Łukasz i E. Kaźmierczak poinformowali o ważniejszych sprawach z ostatniego Zebrania Rady KIAK w Warszawie w dniu 23.04.2016r. i zachęcili do zapoznania się z wystąpieniem nowej Prezes Zarządu KIAK Pani Urszuli Furtak, która mi. nakreśliła najważniejsze potrzeby Akcji Katolickiej na dziś. Zebrani zaakceptowali też wniosek do Ks. Abp. Józefa Kupnego o powołanie czterech członków POAK do Rady DIAK, jako kandydatów w wyborach do Zarządu i Komisji Rewizyjnej V kadencji w latach 2016 – 2019. Zebranie zakończono modlitwą i błogosławieństwem kapłana ks. Łukasza Piłata.

zdjęcia

ek

2016-04-16Gdzie Chrzest, Tam Nadzieja

Odpowiadając na zaproszenie Prezydium Konferencji Episkopatu Polski, a także Wydziału Duszpasterskiego Kurii Metropolitalnej Archidiecezji Wrocławskiej wraz z BP Panorama, do włączenia się w Ogólnopolskie uroczystości Jubileuszu 1050. Rocznicy Chrztu Polski, członkowie i sympatycy Akcji Katolickiej naszej archidiecezji na czele z nowym Asystentem Kościelnym ks. Łukaszem Piłatem i przedstawicielami Zarządu DIAK udali się autokarem w dniu 16 kwietnia 2016r. do Poznania na INEA Stadion i wzięli udział w I części programu - Jubileuszowe Świętowanie „Gdzie chrzest, tam nadzieja”. Pielgrzymi, w liczbie 40 osób z parafii wrocławskich, z Oleśnicy i Trzebnicy, bez większych przeszkód dotarli przed godz. 10.50 na trybunę IV im. E. Białasa i zajęli miejsca w sektorach B2 i C2, na zadaszonym stadionie, co jak się później szczęśliwie okazało, uchroniło uczestników od ulewnego deszczu.

2016-04-15Krzyż jest najbardziej wymownym znakiem Miłosierdzia Boga!

Na apel Parlamentarnego Zespołu Członków i Sympatyków Ruch Światło –Życie, Akcji Katolickiej oraz Stowarzyszenia Rodzin Katolickich, we współpracy z Zespołem „Iskra Bożego Miłosierdzia” z Polski i Włoch, do zorganizowania modlitwy Koronki do Bożego Miłosierdzia na skrzyżowaniach ulic i placach miast całej Polski w dniu obchodów 1050 Rocznicy Chrztu Polski, odpowiedzieli we Wrocławiu: alumni MWSD i Akcja Katolicka. W piątek 15 kwietnia 2016r. o godz. 15.00 klerycy wraz z Rektorem i przełożonymi, przedstawiciele Akcji Katolickiej, siostry zakonne oraz wszyscy chętni zgromadzili się przed Krzyżem i symbolami ŚDM, ustawionymi przy kolumnie Chrystusa Króla na pl. Katedralnym, i odmówili Koronkę do Miłosierdzia Bożego. Słowa modlitwy przeplatane były śpiewem oraz rozważaniami papieża Franciszka zawartymi w jego orędziu do młodych z okazji XXXI ŚDM.

2016-03-12Wierni i wytrwali po dziś dzień

Wielkopostny Dzień Skupienia Akcji Katolickiej Archidiecezji Wrocławskiej odbył się w sobotę 12 marca 2016r. w Parafii p.w. św. Klemensa Dworzaka we Wrocławiu. Uroczystość rozpoczęła Droga Krzyżowa z rozważaniami bł. Michała Sopoćki. Po niej odprawiona została Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem ks. Prałata dr Mariana Biskupa Asystenta DIAK z udziałem księdza Proboszcza i księży Asystentów POAK. Homilię wygłosił ks. Marian, który przywitał serdecznie gospodarza parafii O. Jacka Maciaszka, pozostałych księży oraz wszystkich uczestników.

2016-03-05Świadkowie Bożego działania

– Członkowie Akcji Katolickiej to niesamowici świadkowie Bożego działania, Bożej przemiany, Bożej łaski – mówił bp Marek Solarczyk, który 3 marca w Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu przewodniczył comiesięcznym modlitwom w intencji rodzin i obrony życia nienarodzonych.

Temat marcowego spotkania brzmiał: „20-lecie odrodzonej Akcji Katolickiej – w służbie życiu i rodzinie”. Przybyłych na spotkanie członków Akcji Katolickiej i pielgrzymów z całej Polski przywitał ks. prał. Jacek Plota, kustosz Sanktuarium św. Józefa. Modlitwę wstawienniczą w intencji rodzin i obrony życia człowieka przed obrazem św. Józefa Kaliskiego prowadzili członkowie Akcji Katolickiej z diecezji kaliskiej i ks. Szymon Rybak.

2016-02-28Bierutów

W niedzielę 28 lutego 2016r. w Bierutowie miała miejsce ważna, dla Oddziału Akcji Katolickiej przy Parafii p.w. św. Józefa Oblubieńca NMP a także miejscowych parafian, uroczystość uhonorowania Pana Andrzeja Wojtkowiaka Prezesa Zarządu POAK, statuetką Chrystusa Króla. To zaszczytne wyróżnienie przyznała Panu Andrzejowi Wojtkowiakowi, Kapituła Odznaczeń Akcji Katolickiej Archidiecezji Wrocławskiej na mocy decyzji z dnia 2 grudnia 2015r., za zasługi w odradzaniu i rozwoju Akcji Katolickiej w Archidiecezji Wrocławskiej oraz za wieloletnią, owocną służbę na stanowisku Prezesa Zarządu POAK przy Parafii p.w. św. Józefa Oblubieńca NMP w Bierutowie.

2016-01-06Uroczystość Objawienia Pańskiego we Wrocławiu

Zapraszamy do obejrzenia relacji z przebiegu Orszaków Trzech Króli we Wrocławiu:

  • relacji video TVRodzina z 8-ego Wrocławskiego Orszaku Trzecyh Króli (https://youtu.be/64Yi-JlOc6o );

  • relacji fotograficznej z 1-ego charytatywnego Orszalu Trzech Króli zorganizowanego wspólnie przez parafie św. Jadwigi w Leśnicy, sw. Andrzeja Apostoła w Stabłowicach i NMP Różańcowej w Złotnikach na rzecz finansowego wsparcia (na sprzęt rehabilitacyjny dla dzieci) Niepublicznego Specjalnego Ośrodka szkolno- wychowawczego im. Jana Pawła II, który jest prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej w Jaszkotlu (http://stablowice.archidiecezja.wroc.pl/index.php?tah=galeria&galID=1&galKatID=20160116).