Akcja Katolicka Archidiecezji Wrocławskiej - wydarzenia

WYDARZENIA

 

| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2010 | 2009 |

2011-12-22Wigilia dla osób potrzebujących

W czwartek 22 grudnia na stołówce w szkole podstawowej nr 6 w Oleśnicy odbyła się Wieczerza wigilijna dla osób biednych, samotnych i bezdomnych z naszej parafii. Po odczytaniu fragmentu Pisma Świętego przez księdza Krystiana o narodzeniu Pana Jezusa w stajence betlejemskiej, siedemdziesiąt uczestników wieczerzy mocnym głosem zaintonowało kolędy …wśród nocnej ciszy… inne. Atmosfera była domowa, radość, uśmiech, zwierzenia towarzyszyły do samego końca. Po spożyciu tradycyjnych potraw wigilijnych każdy z uczestników otrzymał paczkę.

2011-12-22Uroczystości pogrzebowe śp. ks. prof. Piotra Niteckiego

W czwartek 22 grudnia 2011r. o godzinie 11.00 w Kościele Uniwersyteckim Najświętszego Imienia Jezus, rozpoczęła się Msza Święta pogrzebowa za duszę śp. ks. prof. Piotra Niteckiego, którą odprawił Metropolita Wrocławski ks. abp Marian Gołębiewski. W koncelebrze wzięli udział licznie przybyli biskupi i kapłani archidiecezji wrocławskiej, diecezji świnickiej i legnickiej. Homilię i słowa pożegnania wygłosił Rektor PWT ks. prof. dr hab. Waldemar Irek.

2011-12-17Adwentowy Dzień Skupienia

Na tegoroczny Adwentowy Dzień Skupienia 17 grudnia 2011r. w parafii M.B. Pocieszenia w Oławie przybyły delegacje Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej z całej Archidiecezji wraz z Asystentami Kościelnymi. Licznie zgromadzonych w pięknym wnętrzu kościoła parafialnego powitał proboszcz parafii ks. Paweł Cembrowicz.

Zgodnie z tradycją, rozpoczęto od adoracji Najświętszego Sakramentu. Modlitwy uwielbienia, przeproszenia i prośby o potrzebne łaski dla wszystkich działających w AK prowadził Archidiecezjalny Asystent Kościelny ks. dr Marian Biskup. O godzinie 12 rozpoczęła się Msza św. koncelebrowana, w intencji tragicznie zmarłego ks. prof. Piotra Niteckiego, który udzielał Akcji Katolickiej mocnego wsparcia przez wszystkie lata jej działalności. Ofierze Eucharystycznej przewodniczył ks. M. Biskup.

2011-12-15Zginął Ks. prof. Piotr Nitecki

W wypadku samochodowym, 15 grudnia br. pod Środą Śląską, zginął ks. prof. dr hab. Piotr Nitecki, Kap. hon. Ojca św., profesor Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu (od 1991 r.) i proboszcz parafii uniwersyteckiej p.w. Najświętszego Imienia Jezus we Wrocławiu (od 2003 r.).

Ks. prof. dr hab. Piotr Nitecki (ur. 1949 r.) w latach 1976-95 był w Warszawie redaktorem czasopism „Chrześcijanin w Świecie" i „Ład", zajmował się też działalnością chrześcijańsko-społeczną.

2011-12-13Wrocławskie obchody 30. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego

Wrocławskie uroczystości upamiętniające wydarzenia sprzed 30 lat, pod honorowym patronatem Metropolity Wrocławskiego ks. abp Mariana Gołębiewskiego, Wojewody Dolnośląskiego, Marszałka Województwa Dolnośląskiego i Prezydenta Wrocławia, rozpoczęły się 5 grudnia br. koncertem okolicznościowym w Operze Wrocławskiej połączonym z ceremonią wręczenia medali „Niezłomni” za działalność opozycyjną.

13 grudnia przed południem w kościele p.w. Najświętszego Serca Jezusowego ks. abp Marian Gołębiewski odprawił Mszę św. w intencji ofiar stanu wojennego, a wieczorem w Archikatedrze Wrocławskiej, ks. kardynał Henryk Gulbinowicz przewodniczył Mszy św. w intencji Ojczyzny.

2011-12-03Zebranie Rady Archidiecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej

W sobotę, 3 grudnia 2011r. odbyło się Zebranie Rady AIAK AWr. W posiedzeniu wzięło udział 30 członków Rady składającej się z prezesów POAK i osób desygnowanych przez Ks. Abp. Mariana Gołębiewskiego. Przed rozpoczęciem obrad, członkowie Rady uczestniczyli we Mszy św. w kościele Piotra i Pawła na Ostrowie Tumskim, celebrowanej przez Ks. Prałata dr Mariana Biskupa Diecezjalnego Asystenta Akcji Katolickiej.

Zebrani, udzielili absolutorium Zarządowi AIAK AWr III kadencji i wybrali trzech kandydatów na prezesa Zarządu AIAK, sześciu członków Zarządu i 5-o osobową Komisję Rewizyjną, na kolejną IV kadencję.

Wybrano też delegata do Rady KIAK, którym został mgr Olgierd Furmanek.

2011-11-20Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata

Akcja Katolicka jest elitą katolików świeckich.

Tymi słowami rozpoczął homilię ks. biskup Edward Janiak na koncelebrowanej Mszy Świętej w Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata, odprawionej w tym roku – 2011 – w kościele pod wezwaniem św. Franciszka z Asyżu we Wrocławiu. Koncelebrę stanowili diecezjalni i parafialni asystenci kościelni Akcji Katolickiej oraz Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Do gościnnej parafii, której pasterzuje ks. proboszcz Kazimierz Sroka przybyły liczne delegacje z wielu parafii wraz z towarzyszącymi im pocztami sztandarowymi władz diecezjalnych i parafialnych. Mszy św. towarzyszył chór parafialny.

2011-10-27Relacja ze spotkania z DARCZYŃCAMI

Wzorem lat ubiegłych Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy parafii NMP Matki Miłosierdzia w Oleśnicy w dniu 27.10 2011 zorganizował spotkanie z Darczyńcami i Dobrodziejami, którzy wspomagali różne przedsięwzięcia w ciągu całego roku. Byli to przedstawiciele władz samorządowych, poza samorządowych, szkół, firm, piekarń, hurtowni, supermarketów i osób prywatnych. Po modlitwie poprowadzonej przez Asystenta kościelnego Akcji Katolickiej ks. kanonika Zdzisława Paducha- proboszcza parafii, goście wysłuchali sprawozdania z działalności Akcji Katolickiej za rok 2011 oraz plan pracy na rok 2012, które przedstawił Prezes POAK Roman Faryś.

2011-10-22„Kobieta w rodzinie, Kościele i życiu społecznym”

Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy parafii św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Oleśnicy – z tradycyjnym już rozmachem – zorganizował konferencję na temat roli kobiet w rodzinie, Kościele i życiu społecznym. Referaty wygłosiły dwie znane i znamienite kobiety: siostra Maria Kwiek ze Zgromadzenia Sióstr Urszulanek oraz dr Barbara Fedyszek-Radziejowska z PAN. W konferencji wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych wraz ze starostą i prezydentem Oleśnicy oraz goście z Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej. Całość rozpoczęła się Mszą św. odprawioną przez ks. infułata Władysława Ozimka w Bazylice Mniejszej. Po czym zebrani przeszli do sali konferencyjnej mieszczącej się w Zamku Książęcym. Konferencję otwarła i gości powitała pani Prezes Zdzisława Jakimiec.

2011-10-14/16Uroczystości Jadwiżańskie

Tegoroczne UROCZYSTOŚCI JADWIŻAŃSKIE w Trzebnicy przeżywane pod hasłem: „W KOMUNII Z BOGIEM NA WZÓR ŚWIĘTYCH” trwały od 14 do16 października. Pielgrzymi, głównie wierni Archidiecezji Wrocławskiej, gromadząc się licznie w Międzynarodowym Sanktuarium w Trzebnicy, u grobu św. Jadwigi – Patronki wyboru Kardynała Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową, dziękowali za dar wyniesienia na ołtarze naszego Wielkiego Rodaka Bł. Jana Pawła II. Trzydniowe obchody odpustowe były podzielone na kilka etapów. W piątek, swój dzień skupienia przeżywali kapłani i osoby konsekrowane. W sobotę rano modlili się nadzwyczajni szafarze Komunii św. i liturgiczna służba ołtarza.

2011-10-08Na rowerach z Bł. Janem Pawłem II w Dniu Papieskim 2011

Relacja z VI „Zlotu rowerzystów” z okazji XI Dnia Papieskiego.

I etap „VI Zlotu rowerzystów z okazji obchodów XI Dnia Papieskiego", zorganizowany

z inicjatywy Akcji Katolickiej Archidiecezji Wrocławskiej. i Dolnośląskiego Towarzystwa Cyklistów – Centrum Rowerowe Wrocław, odbył się w sobotę 08.10.2011 r. Zgodnie z programem, grupa rowerzystów z różnych parafii wrocławskich, zebrała się na miejscu historycznego pobytu Ojca Świętego Jana Pawła II na Statio Orbis w 1997 r. na placu k/ Hotelu Wrocław, przy plakacie okolicznościowym z okazji XI Dnia Papieskiego „Jan Paweł II – człowiek modlitwy”,

2011-09-29Prymas Tysiąclecia, Sługa Boży - ks. Kardynał Stafan Wyszyński

W czwartek 29. września o godzinie 19.00 w parafii NMP Matki Miłosierdzia w Oleśnicy odbyła się Prelekcja "Prymas Tysiąclecia ksiądz kardynał Stefan Wyszyński-Świadek Historii", którą wygłosił ks. profesor Józef Swastek. Była to z kolei trzecia taka prelekcja, wcześniej mogliśmy się dowiedzieć o Papieżu Janie Pawle II oraz o księdzu Jerzym Popiełuszko. Po wykładzie miały miejsce pytania i dyskusja. Serdecznie dziękujemy wszystkim za obecność i zainteresowanie się tymi WIELKIMI POSTACIAMI KOŚĆIOŁA POWSZECHNEGO w Polsce.

2011-09-11Wspaniały jubileusz 74-lecia kapłaństwa i 100-lecia urodzin Księdza Kanonika Franciszka Rozwoda

W niedzielę 11 września 2011 roku Prezes Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej w Bierutowie pan Andrzej Wojtkowiak wraz z delegacją POAK uczestniczył w odprawionej w Kościele św. Katarzyny w Bierutowie uroczystej Mszy św. Celebrował ją Ksiądz Kanonik Franciszek Rozwód z okazji 74-lecia święceń kapłańskich i 100-lecia swoich urodzin, który również wygłosił kazanie. Koncelebrowali ksiądz Florian Rumiński- były proboszcz z pobliskiego Bukowia, ksiądz Józef Leszczyński- wieloletni misjonarz, który powrócił z misji w Kamerunie i proboszcz parafii w Bierutowie Ksiądz Ryszard Znamirowski.

2011-08-27/28Dni Skupienia POAK parafii NMP Matki Miłosierdzia z Oleśnicy w Bardzie Śląskim

W dniach 27-28.08.2011r. odbyły się dni skupienia Akcji Katolickiej w Bardzie śląskim. Gościły nas – zawsze uśmiechnięte i pełne życzliwości – siostry Urszulanki Unii Rzymskiej w swoim pięknie położonym na stokach Gór Bardzkich klasztorze. Był to czas modlitwy, refleksji a zarazem radości bycia ze sobą. Duchową opieką otoczył nas ks. Marcin Danielczuk. Jego obecność i skierowane do nas słowo, były dla nas wielkim błogosławieństwem.

2011-08-27II Archidiecezjalna Pielgrzymka Osób Niepełnosprawnych Henryków 2011

W dniu 27.08.2011r. odbyła się II Archidiecezjalna Pielgrzymka Osób Niepełnosprawnych do Henrykowa pod hasłem „W komunii z Bogiem”, zorganizowana przez KSM Archidiecezji Wrocławskiej, Caritas i Dolnośląskie Forum Integracyjne.

2011-07-08Bezpieczne Wakacje 2011

Kolejny raz, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców i dzieci, Parafialny Oddział Akcji Katolickiej im. ks. infułata Franciszka Sudoła przy parafii Najświętszej Maryi Panny Matki Miłosierdzia w Oleśnicy podjął trud zorganizowania wypoczynku letniego dla dzieci szkół oleśnickich. Dzięki wsparciu finansowemu otrzymanemu z Urzędu Miasta Oleśnicy, MOPS, PCK i Parafialnemu Oddziałowi Caritas, a także funduszom uzyskanym z XI Festynu Rodzinnego, grupa 37 dzieci miała możliwość aktywnie spędzić czas w malowniczej Szklarskiej Porębie położonej na stokach Karkonoszy i Gór Izerskich.

2011-06-27Zebranie Zarządu AIAK

Tradycyjnie modlitwą rozpoczęło się pod „czwórką”, w dniu 27 czerwca 2011, kolejne posiedzenie Zarządu Archidiecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej, któremu przewodniczył prezes, pan Eugeniusz Kaźmierczak. Zebranie było poświęcone omówieniu udziału Akcji Katolickiej z Archidiecezji Wrocławskiej w pielgrzymkach do Sobótki (archidiecezjalna) oraz do Częstochowy na Jasną Górę (ogólnopolska), a także informacji o działaniach pana Prezesa na rzecz ożywienia działalności parafialnych oddziałów Akcji Katolickiej.

2011-06-18XVI Ogólnopolska Pielgrzymka Akcji Katolickiej do Częstochowy

W sobotę 18.06.11 r., odbyła się doroczna Pielgrzymka Akcji Katolickiej w Polsce na Jasną Górę pod hasłem: „Miłość stanowi spełnienie wolności” (bł. Jan PawełII – 4.06.1979). Miała ona charakter dziękczynny za dar beatyfikacji Jana Pawła II, a także za swego patrona bł. Stanisława Starowiejskiegi w 70 – lecie jego męczeńskiej śmierci w Dachau.

2011-06-12XI Parafialny Festyn Rodzinny w Oleśnicy

W Niedzielę 12 czerwca na placu przy kościele NMP Matki Miłosierdzia w Oleśnicy przy pięknej pogodzie odbył się XI Parafialny Festyn Rodzinny. Dla dzieci były m.in. gry zręcznościowe i konkursy plastyczne oraz dmuchany zamek. Na scenie wystąpiły grupy z Przedszkola nr3,grupy taneczne z PCEiK-u. Następnie koncertowały zespoły ESTAR, WYSZOGRODZIANIE, RESZTA JEST MILCZENIEM, CHRISTOPHOROS.W czasie festynu działał bufet, który serwował bigos, grochówkę oraz ciasto i kawę.

2011-06-04Dziękczynienie Akcji Katolickiej za beatyfikację Jana Pawła II” - XI Archidiecezjalna Pielgrzymka Akcji Katolickiej Archidiecezji Wrocławskiej

W sobotę 04.06.2011 r., pod hasłem „Dziękczynienie Akcji Katolickiej za beatyfikację Jana Pawła II”, odbyła się doroczna Pielgrzymka Akcji Katolickiej Archidiecezji Wrocławskiej, do Diecezjalnego Sanktuarium NMP Matki Bożej Nowej Ewangelizacji w Sobótce. Pielgrzymce przewodniczył Asystent Diecezjalny Ks. Prałat dr Mariana Biskup. Punktem centralnym pielgrzymki była uroczysta Msza Św. koncelebrowana pod przewodnictwem Ks. dr Stanisława Jóźwiaka V-ce kanclerza Kurii, z udziałem ks. Asystentów POAK. Homilię wygłosił Ks. dr Stanisław Jóźwiak.

2011-05-23Zebranie Zarządu Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej

W dniu 23 maja 2011 „pod czwórką” odbyło się zebranie Zarządu Archidiecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej, któremu przewodniczył Prezes Zarządu pan Eugeniusz Kaźmierczak. Zebranie rozpoczęło się „Modlitwą członka AK”, a następnie zebrani przyjęli zaproponowany porządek obrad. Po przyjęciu protokołu z poprzedniego zabrania, pan Prezes zreferował rezultaty działań prowadzących do uaktywnienia nie wykazujących oznak funkcjonowania parafialnych oddziałów AK.

2011-05-22Prymicje w Parafii p.w. św. Józefa Oblubieńca NMP w Bierutowie

W niedzielę 22 maja br. parafianie w Parafii p.w. św. Józefa Oblubieńca NMP w Bierutowie uczestniczyli w uroczystych prymicjach księdza Grzegorza Kaczybury.

O godzinie 11.20 w uroczystej procesji, wyświęcony dzień wcześniej w Katedrze Wrocławskiej prymicjant, w gronie rodziny, został przez liczne grono księży, kleryków, sióstr zakonnych i parafian przeprowadzony ulicami miasta z domu rodzinnego do kościoła św. Katarzyny. Przemarszowi towarzyszyły pieśni i piosenki religijne śpiewane wspólnie przez chór parafialny, scholę młodzieżową i pozostałych uczestników procesji.

2011-05-01Dziękczynienie za dar Beatyfikacji Ojca Świętego - Jana Pawła II

W niedzielę 1 maja 2011 w godzinach wieczorych, przed świątynią NMP Matki Miłosierdzia w Oleśnicy, odbyły się uroczystości dziękczynne za dar beatyfikacji Ojca Świętego Jana Pawła II. Rozpoczęły się one programem słowno muzycznym w wykonaniu uczniów Szkoły Muzycznej z Oleśnicy i chóru MOKiS, parafialnego chóru Iungtus oraz programem autorskim Jerzego Skoczylasa z Wrocławia. Po części artystycznej odprawione zostało nabożeństwo majowe, zakończone Apelem Jasnogórskim. Uroczystości uwieńczył pokaz fajerwerków.

zdjęcia

2011-04-30Modlitewne czuwanie przed beatyfikacją

W dniu 30 kwietnia 2011 o godzinie 20.30 na Placu Zwycięstwa w Oleśnicy miało miejsce modlitewne czuwanie mieszkańców obu parafii przed beatyfikacją Jana Pawła II, a o godzinie 21.30 została odprawiona Msza święta.

zdjęcia2011-04-10PAMIĘTAMY. I Rocznica katastrofy smoleńskiej

10 kwietnia 2011 Warszawa - Przedstawiciele Akcji Katolickiej uczestniczyli w obchodach I rocznicy katastrofy smoleńskiej. W ramach obchodów w samo południe w miejscu Krzyża Pamięci przed Pałacem Prezydenckim na Krakowskim Przedmieściu odmówiono modlitwę Anioł Pański, a aktorzy scen warszawskich wykonali program poetycko-muzyczny.

2011-04-02Nasz udział w Dniu Dziękczynienia

Tegoroczne przeżywanie Wielkiego Postu zbiegło się z wyjątkowym dla nas Polaków wydarzeniem jakim jest beatyfikacja Sługi Bożego Jana Pawła II. To teraz spełnia się nasze, członków Akcji Katolickiej, pragnienie wsparte gorącymi modlitwami.
2011-03-21Zebranie Zarządu Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej

Zebranie odbyło się w dniu 21 marca 2011 roku.

Po powitaniu zebranych członków Zarządu przez Prezesa Eugeniusza Kaźmierczaka i wspólnym odmówieniu modlitwy "Członka Akcji Katolickiej" przyjęto następujący porządek obrad:2011-03-06Wizyta gości z Ukrainy w Bierutowie okazją do pomocy Parafii Chrystusa Króla w Nowogradzie Wołyńskim

Parafia św. Józefa Oblubieńca NMP w Bierutowie od lat ma kontakty z Parafią Rzymsko - Katolicką p.w. Chrystusa Króla w Nowogradzie Wołyńskim na Ukrainie. Mimo, że w naszej parafii stale prowadzi się remonty obiektów sakralnych,

2011-02-14/2011-02-19Ferie z Janem Pawłem II

"Te ferie są najbardziej udanymi w moim życiu" - powiedziała Ola, jedna z uczestniczek zimowiska zorganizowanego przy parafii NMP Matki Miłosierdzia w Oleśnicy. Ferie zostały zorganizowane już po raz ósmy, tym razem